เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Brother LC-3619 XL จำนวน 8 ตลับ กองวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายประกาศการถมดินตามพรบ.การขุดดินถมดิน จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยจุฬามณี 14 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 003-48-0001 หมายเลขทะเบียน 81-3766 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว โต๊ะทำงาน จำนวน6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 อัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5